Graffitis a la serra dels Vilars

Al   recórrer   los   carrers   del   poble,   podem trobar-nos   en   diferents   graffitis   o   pintades,   com popularment   se   coneixen.   Son   abundants   les   dels Quintos,   que   al   celebrar   la   seua   festa,   han   deixat constància    en    alguna    paret    del    poble,    i    que sobretot     se     poden     veure     al     carrer     Pau, possiblement   perquè   allí   durant   molts   anys   hi   va estar     la     discoteca     Dragons,     que     era          on celebraven   la   seua   festa.   També   les   penyes,   a partir   dels   anys   80,   comencen   a   pintar   lo   seu   nom a la porta o paret del corral a on se fan.  Esta   practica   de   fer   graffitis   o   pintades,   ni es   nova,   ni   exclusiva   de   les   parets   de   les   cases del   poble.   Durant   los   darrers   mesos   de   l’any   passat,   en   J.   M.   “Gravat”,   ham   visitat   les   caselles   del ferrocarril   que   hi   ha   al   nostre   terme   municipal,   i   dins   d’elles,   se   poden   llegir   moltes   inscripcions fetes   al   guix   de   les   parets,   a   on   los   visitants,   deixen   constància   de   la   visita,   posant   lo   dia   junt   al   seu nom.    També    son    freqüents,    altres    tipus    de pintades i expressions de més mal gust. Altres    exemples    de    graffitis,    se    poden trobar   a   les   parets   enguixades   de   alguns   masos. A la   Vall   de   Batea,   n’hem   localitat   un,   a   on   hi   ha centenars,    destacant    uns    fusells    “de    chispa”, equipats   en   la   típica   baioneta   del   segle   XIX.   Per la    riquesa,    varietat    i    antiguitat    dels    graffitis    i dedicarem     un     treball     exclusiu     per     la     seva catalogació i descripció. Les   pedres   d’arena   també   han   servit   de suport   per   fer   graffitis,   recordem   que   a   la   presó, al   voltant   de   la   finestra,   hem   vam   trobar.      Uns altres   molt   coneguts,   es   troben   a   prop   del   Mas del   Valen,   fets   a   una   gran   roca   que   hi   ha   a   una espècie de cova que dona a la Vall de Batea. Però   dels   que   avui   os   vull   parlar,   estan   a   la   serra   de   los   Vilars,   en   front   de   les   Cases   de   la Estació.      Es   tracta   d’un   tros   de   roca,   que   s’ha   soltat   d’un   altra   i   que   ha   quedat   a   la   vista   una superfície   plana,   de   aproximadament   120   x   150 cm. A   esta   roca   hi   ha   esculpides   quatre   figures femenines,   un   altra   que   podem   considerar   que   es masculina,    lletres    majúscules    “R”    i    “E”    però sense cap connexió i  al menys nou creus. Lo   passat   5   de   juliol,   J.   M.   “Gravat”   i   jo, vam   tenir   la   ocasió   de   visitar-los   acompanyats   de Eugenio   Monesma   i   després   de   examinar-los   en deteniment,   vam   coincidir   en   que   podrien   tenir un   antiguitat   entre   cent   i   dos-cents   anys,   i   l’autor podria   haver   set   un   pastor,   que   mentre   lo   bestiar anava   pasturant   per   la   falda   de   la   serra,   ell   en   un objecte   dur,   s’entretindria   fent   los   graffitis   que   hi ha a la roca.  Per   acabar   vull   animar-vos   a   que   los   visiteu,   i   com   hem   fet   nosaltres,      poguéssiu   conèixer   esta petita joia que tenim, i que entre tots, la hem de conservar.                                                                                                                                             

Per Mario Rius

©  Amics de Nonasp. 2019
Tornar